Πλήρες ονοματεπώνυμο: Δημητριάδης, Δημήτρης

 • πρώην πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2006 – 2008), πρώην αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής (2004 – 2006), πρώην Α΄ αντιπρόεδρος της Ελληνικής Συνομοσπονδίας Εμπορίου και Επιχειρηματικότητας (Ε.Σ.Ε.Ε.) και νυν πρόεδρος της Γενικής της Συνέλευσης
 • Ομάδα: Ομάδα των Εργοδοτών (Ομάδα Ι)
 • Ειδικευμένα τμήματα:
  • Ειδικευμένο τμήμα «Ενιαία αγορά, παραγωγή και κατανάλωση»
  • Ειδικευμένο τμήμα «Οικονομική και νομισματική ένωση, οικονομική και κοινωνική συνοχή»
 • Γλώσσες: Deutsch, italiano, elliniká, English
 • Εκπρόσωπος χώρας: Ελλάδα/Elláda
 • Μέλος της Ευρωπαϊκής Οικονομικής και Κοινωνικής Επιτροπής από: 02/12/1999
 • Βιογραφία:
  BIOGRAPHY Name Dimitrios DIMITRIADIS Nationality Greek EESC Group Employers Greek Confederation On Commerce And Entrepreneurship: Former 1st Vice President-President of the General Assembly President of the European and Economic So…[AnythingPopup id=”1″] 
 • Ειδίκευση:
  • Επιχειρήσεις
  • Εξωτερικές σχέσεις
  • Εξωτερικό εμπόριο
  • Περιβάλλον