•   Μητροπόλεως 56, 10563 Αθήνα
    •  Λογιστήριο: +30 210 322 4110 
    •  Διεύθυνση: +30 2103232838
    •  Fax:  +30 2103226754
    •  Email: msa@makgroup.gr

Τηλέφωνα Θεσσαλονίκης