Στο πλαίσιο της εταιρικής μας στρατηγικής και με στόχο να διαδραματίζουμε με κάθε πρακτική μας ένα θετικό ρόλο στην κοινωνία, θέσαμε την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη στο επίκεντρο της δουλειάς μας. Σήμερα, ως μόνιμα μέλη του Ελληνικού Δικτύου Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης και του Quality Net Foundation δραστηριοποιούμαστε και προσφέρουμε έργο στα εξής πεδία:

Ανθρώπινο Δυναμικό-Εργασιακός Χώρος (Βελτίωση συνθηκών, Ίσες ευκαιρίες, Υγιεινή & Ασφάλεια, Εκπαίδευση, Οικειοθελείς παροχές)
Περιβάλλον και Υγεία (Ανακύκλωση, Απορρίμματα, Ιδιαίτερη Μέριμνα και φροντίδα για τον περιβάλλοντα χώρο)
Αγορά (Προώθηση υπεύθυνων πρακτικών, Σχέσεις με συνεργάτες:πελάτες, προμηθευτές, μη κυβερνητικούς οργανισμούς)
Κοινωνία και παιδί (Θετικός αντίκτυπος στην κοινωνία και οικονομία, προϊόντα και υπηρεσίες, εθελοντισμός, κοινωνική συνεισφορά, αιμοδοσία, χορηγίες)