Η Μακεδονική Α.Ε. εκμετάλευση ακινήτων καταχωρήθηκε στα μητρώα Ανώνυμων Εταιριών στις 30 Οκτωβρίου2012 όπως μπορείτε να δείτε και στο ακόλουθο ΦΕΚ ΑΕ-ΕΠΕ 12220/2012

Στίς 1/7/2014 Η Μακεδονική Α.Ε εκμετάλευση ακινήτων έκανε συνεδρίαση με τα ακόλουθα θέματα :

  1. Συγκρότηση σε σώμα του νεοεκλεγέντος Διοικητικού Συμβουλίου από την Τακτική Γενική συνέλευση της 30/6/2014
  2. Εκπροσώπηση της εταιρίας από ένα μέλος του Διοικ. Συμβουλίου.

Για περισσότερες πληροφορίες πατήστε τον ακόλουθο σύνδεσμο :

Συνεδρίαση 1-7-2014

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2014

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2015

Ισολογισμός 2016

Ισολογισμός 2016

Προσκλήσεις 2016

Προσκλήσεις 2016